ΚΑΡΙΑΝΗ - ΟΦΡΥΝΙΟ - ΟΡΦΑΝΙ - ΤΟΥΖΛΑ

Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα από:

Παραθαλάσσια οικόπεδα και αγροτεμάχια στην παραλία Κάριανης - Ορφανίου- Τούζλα- Εγνατία - Καβάλα για ανέγερση κατοικίας
Παραθαλάσσια οικόπεδα και αγροτεμάχια στην παραλία Κάριανης - Ορφανίου- Τούζλα- Εγνατία - Καβάλα για ενέγερση επαγγελματικών χώρων

Σελίδα 1 από 1