Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

 1. Φωτοτυπία της ταυτότητος. 
 2. Τίτλοι του ακινήτου (Συμβόλαια).
 3. Άδεια οικοδομής.
 4. Τοπογραφικό του οικοπέδου συν την κάτοψη ορόφου.
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ.
 7. Φορολογική ενημερότητα.
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.
 9. Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο.
 10. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με λογαριασμό ΔΕΗ και συμβόλαιο).
 11. Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι νοικιασμένο.


Προσθέστε το σχόλιο σας

Σχόλια