Δικαιολογητικά για στεγαστικό δάνειο

Δικαιολογητικά για στεγαστικό δάνειο

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

 1. Για την προέγκριση του Δανείου.
   
  • Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού Δανείου.
    
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
    
  • Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί).
    
  • Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών.
    
  • Τρείς τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (έντυπα Ε3) για τα (3) τελευταία έτη.(Μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες/επιχειρηματίες).
    
 2. Για την έγκριση του Δανείου.
   
  • Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.(Εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου & καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας).
    
  • Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.
    
  • Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του μεταβιβάσαντος.
    
  • Πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο
    
  • Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια.
    
  • Κτηματολογικό απόσπασμα (εφόσον η περιοχή του ακινήτου έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).
    
  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου & διάγραμμα κάλυψης
    
  • Κάτοψη του προσφερομένου για εξασφάλιση ακινήτου.
    
  • Προϋπολογισμός έργων σε ειδικό έντυπο(σε περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης κ.λ.π.).
    
  • Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής από το πολεοδομικό γραφείο.
    
 3. Για την εκταμίευση του Δανείου.
   
  • Πιστοποιητικό εγγραφής προσημείωσης από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
    
  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
    


Προσθέστε το σχόλιο σας

Σχόλια