Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Συμβουλές πριν την έρευνα ακινήτου

Σήμερα η αγορά έχει πλήθος προσφερομένων ακινήτων. Ο αγοραστής μπορεί να βρει ότι τον ενδιαφέρει. Πρέπει όμως να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες του και την οικονομική δυνατότητα που έχει.  Γι’ αυτό πρέπει να κάνετε τα εξής Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

Φωτοτυπία ταυτότητας, Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο συμβολαιογράφος, Ε9 εάν έχετε άλλα ακίνητα για την εφορία . Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Υπολογισμός Δανείου

Υπολογίστε το ύψος του στεγαστικού δανείου σας. Πρόγραμμα υπολογισμού στεγαστικού δανείου - Εκτιμώμενες δόσεις. Συνεχίστε την ανάγνωση

 

Σελίδα 2 από 2