Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Λεξικό όρων ακινήτων –real estate

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ αποκαλούμε την σύμβαση με την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει την κυριότητα ενός ακινήτου και παραδίδει το ακίνητο στον αγοραστή ο οποίος καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ χαρακτηρίζεται κάθε γεωτεμάχιο, το οποίο βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ενός Δήμου. Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Δικαιολογητικά για στεγαστικό δάνειο

Για την προέγκριση του Δανείου. Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού Δανείου. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί). Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών. Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

Φωτοτυπία της ταυτότητος.  Τίτλοι του ακινήτου (Συμβόλαια). Άδεια οικοδομής. Τοπογραφικό του οικοπέδου συν την κάτοψη ορόφου. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο. Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ. Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Για αγορά ακινήτου θα πρέπει να γνωρίζετε

1. Εάν δεν είναι αυτόνομη ιδιοκτησία, θα πρέπει να αναζητήσετε την πράξη σύστασης. Εκεί αναφέρονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών που έχουν κτίσει ,αλλά και εκείνων που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να κτίζουν (σε περίπτωση που το ακίνητο έχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης). 2. Ελέγξτε εάν υπάρχει οικοδομική άδεια. Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Για αγορά εκτός σχεδίου θα πρέπει να γνωρίζετε

1. Εκτός σχεδίου το όριο των στρεμμάτων που απαιτείται για την ανοικοδόμηση στην περιοχή που επιλέξατε . 2. Ερευνήστε εάν  έχει την  δυνατότητα να χωριστεί  σε μικρότερα οικόπεδα ή  αγροτεμάχια και με ποιους όρους. 3. Σε περίπτωση αγοράς του αγροτεμάχιου από κατάτμηση, ελέγξτε τη νομιμότητα της κατάτμησης. 4. Εάν αγοράσετε αγροτεμάχιο βεβαιωθείτε ότι διαθέτει δρόμο... Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Συμβουλές πριν την έρευνα ακινήτου

Σήμερα η αγορά έχει πλήθος προσφερομένων ακινήτων. Ο αγοραστής μπορεί να βρει ότι τον ενδιαφέρει. Πρέπει όμως να γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες του και την οικονομική δυνατότητα που έχει.  Γι’ αυτό πρέπει να κάνετε τα εξής Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

Φωτοτυπία ταυτότητας, Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο συμβολαιογράφος, Ε9 εάν έχετε άλλα ακίνητα για την εφορία . Συνεχίστε την ανάγνωση

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Υπολογισμός Δανείου

Υπολογίστε το ύψος του στεγαστικού δανείου σας. Πρόγραμμα υπολογισμού στεγαστικού δανείου - Εκτιμώμενες δόσεις. Συνεχίστε την ανάγνωση

 

Σελίδα 1 από 1